Nemzetközi programok

Oktatói Mobilitásaink 2018-ban:

” Kompetencia fejlesztés és újszerű tanulási módszerek a fenntarthatóság tanulásában” címmel zárult az Erasmus Plus program által támogatott oktatói mobilitás projektünk, melynek keretében 3 egyesületi tagunk vett részt külföldi kurzusokon 2018 június – szeptembere között.

A Pandora Egyesület a fenntarthatóságért tanulás területén dolgozik 2011 óta. Aktív részvételre épülő, nem formális pedagógiai módszereket, a Természetben való tanulást, közösségi kommunikációs módokat és önismereti személyiségformáló csoportmunkát használunk felnőtt tanulóknak szóló programjainkon. Munkánkban erős a nemzetközi dimenzió, meghonosítunk innovatív tanulási módszereket és lehetőséget adunk hazai képzők részvételére külföldi képzéseken. Főbb hazai tevékenységeink: közösségi permakultúra műhelyek, dragon dreaming közösségi projektszervezési műhelyek, Nyílt-Tér ökotáborok, Belső Utak a Fenntarthatóság Felé konferencia, mélyökológia és “jövőnavigátor” műhelyek. Nemzetközi szinten több ifjúsági csere projektet, képzést és tanulási partnerséget valósítottunk meg a fenntarthatóság tanulásának területén.

A projekt célkitűzése munkatársaink kompetenciáinak növelése és szakmai fejlődése külföldi kurzuson való részvétellel. Célunk hogy oktatóink innovatív, résztvevőközpontú és nemformális tanulási módszertanokkal és ismeretekkel gazdagodjanak, melyeket az egyesület által szervezett programok során használnak, ezáltal tágabb célcsoportjainknak továbbadnak. A választott képző intézmények Európa vezetői a fenntarthatóság pedagógiájában, valamint innovatív szemléletet képviselnek mivel nem csupán ismeretek adnak át a világban megvalósuló ökológiai változások technológiai és strukturális hátteréről, hanem a közösségfejlesztés, kommunikációs módok és az egyéni önismereti és vezetői kompetenciákat is érintik, a személyes és közösségi attitűdváltással foglalkoznak.

László Eszter bezámolója: Cultural Emergence Summer Intensive (CESI) 07.26 – 05.08. 2018. Applewood Permaculture Center, UK

 

A nagyon színes és mély 10 nap keretében és több szálon futó programon Anglia szívében vehettem részt. Looby Macnamara, férjével Chris Evans-szel és két lányukkal (Teya és Shanti) két éve költöztek applewood-i farmjukra, ahol azóta 18 különféle permakultúrával illetve CE-el kapcsolatos kurzust, elvonulást, tábort valósítottak meg. Az internet és térerő mentes, tiszta természeti környezetben az elektromos áramot napelem, a vízkészletet ciszterna, az élelemet a kert biztosítja.

 

 

A kurzus első két napján Starhawk volt vendégünk, az ő gyakorlatain és előadásain keresztül bevezetést kaptunk a paganizmusba, a földaktivizmusba, a természeti rituálék világába, miközben a Cultural Emergence fogalmával és kereteivel ismertetett meg Looby. A harmadik naptól Jon Young és Maddy Harland is csatlakoztak, és facilitátorként kísérték a CE folyamatát.

A tanulás nagyobb részt gyakorlatok egymást kiegészítő szövedékéből állt, így például az 8 Shields/Acorn alapján működött a közben kialakult “falu” közössége, vagy Maddy mentorálásával lehetőség volt végig megtapasztalni az anchoring, a biotime és a Work That Reconnect technikákat. A CE tervezési módszerrel minden résztvevő a saját projektjén gyakorolhatta hogyan lehetséges és érdemes ezeket a különféle eszközöket egy vízió megvalósításához alkalmazni (Work that Reconnects, Acorn, Sit-spot, vision quest, Mindmap, Biotime/biodiary, Ladder of interact, Storyteller’s mind…). A CE a kulturális mintázatokból indul ki, ember és természet viszonyát az ember kultúra felől közelíti meg. A CE célja olyan regeneratív kultúrák megjelenésének (emergence) támogatása, amely a békés és fenntartható jövő víziójából táplálkozik, mélyen együtt érez a globális folyamatokkal és mély kapcsolódásban áll a természettel. A CE tervezési módszer princípiumai és alap rutinjai termékeny, hosszan fenntartható és regeneratív folyamatokat generálnak. A saját magunkkal és másokkal, valamint a természettel és a Földdel való kapcsolatunkat pozitív, organikus kultúra működtetésével alapozhatjuk meg.

Berecz Ági beszámolója: Co-creating the Emerging Future 2019: The Schumacher Certificate in Leadership and Facilitation, 2018. június 4.-15., Schumacher College

2009-ben Angliában találkoztam a Schumacher College néhány egykori diákjával, akik a “holistic science” mesterképzésen végeztek. Mindabból, amit meséltek, és ahogy a világot látták, éreztem, ez az iskola és tanítás egészen más, mint a megszokott és azóta vágytam arra, hogy mindezt személyesen is megtapasztalhassam. 9 évvel később ennek a kurzusnak a keretében betekintést kaptam ennek a mai is egyedülálló független angliai oktatóközpontnak az életébe.

Az átalakuló város mozgalom úttörőjének számító Totnes város közelében lévő intézmény egyedülálló holisztikus szemlélettel tanít. A gyönyörű Dartington birtok az 1920-as években került az amerikai Dorothy and Leonard Elmhirst birtokába, akik pezsgő kulturális és művészeti életet indítottak az általuk kísérleti jelleggel indított birtokon. Az általuk képviselt forradalmi gondolkodás és intellektus felvirágoztatta a birtokot: konferenciák, művészeti események és egy akkor korszakalkotó (és a mai napig modern) tanulóközpontú, projekt-módszerre (!) épülő tanterv alapján működő iskolát hívtak életre. Az elit iskola tömegeket nem tudott ellátni, úításaival megtermékenyítette az ország oktatási intézményeinek módszertanát. Amikor az intézmény bezárt, néhány ott élő, az iskolához kapcsolódó gondolkodó úgy érezte: a szellemi vonal méltó folytatása lenne egy egyetemektől függetlenül működő, mégis akadémiai háttérre épülő intézmény, mely az akkoriban felbukkanó új ökológiai paradigmát tanítaná. Az alapítók egyike olt Satish Kumar, aki annak kapcsán szerzett hírnevet, hogy gyalog körbejárta a világot hogy a nagyhatalmak vezetőivel teázzon – azt üzenve, hogy így többet tehetnek a békéért. Az intézmény tudományos hátterét David Lovelock szemlélete fémjelezte, aki a korabeli mechanisztikus szemléletmóddal szembehelyezkedve Gaia elméletében nem kevesebbet állított, mint hogy a Föld maga egy élő szervezet, melyen minden mindennel kapcsolatban van. Rövidesen ökológiai, spirituális, gazdasági, társadalmi, kulturális, mitológiai témákban indultak rövid kurzusok, és több, egy angol egyetem által akkreditált mesterképzést is működtetnek.

Az Old Postern nevű régi épületben zajlik a tanítás, a holisztikus szemléletmódot garantáló napi ritmus szerint. reggel választható közös meditáció, reggeli, majd a reggeli gyűlésen mindenki aki az épületben dolgozik és tanul, összegyűlik és megbeszélik, mi zajlik éppen a college-ban. Ezután kis csoportokban az önkéntesek által vezetett munkavégzés zajlik, a kertben, a konyhában az ebéd előkészítése, az épületben a takarítás. A délelőtti tanítás után a közösen készített, organikus, helyi alapanyagokból készülő vegetáriánus ebéd közös elfogyasztása, majd csoportokban zajló délutáni tanulóidő zajlik. Minden kurzus résztvevője eljut a közeli varázslatos “moors” tájaira, valamint a tengerparta, és megismerheti az itteni “alternatív” városi központot, Totnest. Így ér össze a “fej-szív-kéz” szemléletmódban a napi ritmusban az intellektuális és spirituális épülés a kétkezi, fizikai munkával. A hosszabb kurzusok során lehetőség van a széleskörű kézimunka-palettát is kipróbálni.

Az általam ott töltött két hét alatt találkozhattam Satish Kumarral, aki számomra a mindennapokban megélt spiritualitás jelképe. Közös vacsorát és esti beszélgetést szerveztek nekünk Rob Hopkinssal, aki a ma világméreteket öltő átalakuló város mozgalom elindítója volt Totnesben. Hallottam a college egyik első bentlakásos tanárát, Stephen Hardingot előadni, akinek dramatikus elemekkel és gitárzenével kísért előadása mély nyomot hagyott bennem. Mac Macartney, a kétkezi munkásból lett közösségi vezető és story teller, az Embercombe nevű oktatóközpont alapítója, Nature Quest, a hatalmas mamutfenyők, beszélgetések az ebédkészítés és kertészkedés közben – mind-mind az ott töltött két hét élményei. A  kurzusról magáról a december 7.-ei nyílt napon mesélek többet.

Pásztor Krisztina beszámolója: Schumacher College Following Natures Path towards Authentic Leadership, 2019. szeptember

Az Erasmus+-nak köszönhetően lehetőségem volt részt venni az angliai Schumacher College Following Nature’s Path towards Authentic Leadership című 5 napos kurzusán. Évek óta keresem azokat a módszereket, gyakorlatokat, amelyek a tréningjeinken résztvevők számára lehetőséget kínálnak transzformációs élményekre a természetben, olyan megélésekre, amelyek saját belső tudássá formálják azt a tényt, hogy mi, emberek is a természethez tartozunk, sőt, valójában természet vagyunk.

A képzés másik rendkívüli vonzereje Jon Young (természetkapcsolat mentor, nyomkövető, író) és Mac Macartney (előadó, író) trénerekkel való találkozás volt, akik hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek a különböző természeti népek életmódjával, szokásaival, a természettel való kapcsolatával, látás módjával kapcsolatosan. Mindkettőjüket bennszülött természeti népek mentorálták. Jon Young a kalahári busmanok (szanok) és az irokézek, Mac Macartney pedig a lakoták bölcsességét osztotta meg velünk.

Az 5 nap alatt nagyon sok mindent érintettünk a természettel való kapcsolódással és a vezetői minőséggel kapcsolatosan, de a kettő közötti összefüggés csak azután kezdett el értelmezhetővé válni a számomra, amikor újra és újra beépítettem az ottani tapasztalatot és tudást a munkámba, miután számos alkalommal újraolvastam a jegyzeteimet. A hierarchikus vezetőkkel és vezetői minőséggel kapcsolatban elég sok tapasztalatunk van, hiszen társadalmunk erre épül, mindennapjaink része ez a modell. A councilok-nak köszönhetően, amelyeket rendszeresen facilitálok, arra is van rálátásom, hogy hogyan működik egy hierarchia mentes vezetői modell, de a természettel, természeti munkával nehéz volt összekapcsolnom a vezetői minőség kérdését.

És hogy mi a válasz? Mindannyian vezetők vagyunk. Egyszerűen ennyi. Ahhoz pedig, hogy be tudjuk tölteni a vezetői potenciálunkat, nagyszerű lehetőség a természettel való kapcsolódásunk felélesztése. Ebből a kapcsolódásból elérhetővé válik számos olyan erőforrásunk, ami a mindennapok során nem áll rendelkezésünkre. Ez a kapcsolat lehetővé teszi azt, hogy döntéseinket abból a tudásból hozzuk, hogy részei vagyunk a Föld ökoszisztémájának, képviselve ezáltal az egész bolygó érdekeit.

Jon Young a természeti népek tudását összegezve azt a megfigyelést tette, hogy nyolc olyan tulajdonság, attribútum létezik, amely minden természeti nép alapvető sajátja, és amelyeknek a fejlesztése elősegíti a természettel való újrakapcsolódásunkat. Ezek a következők: 1. csendes elme, jelenlét és kreativitás, 2. belső boldogság, 3. vitalitás, 4. elköteleződés a mentorálás iránt, 5. empátia és tisztelet a természet iránt, 6. őszinte segítőkészség, a képességek és vízió aktiválása, 7. élettel teliség, 8. szeretet és megbocsátás. Ezek fejlesztéséhez megismerkedtünk a „sitspot” (ülőhely) gyakorlatával, amelynek köszönhetően megerősíthetjük a kapcsolati kötelékünket a Földdel, amely aktivizálja az érzékeinket és az intuíciónkat. Mind a nyolc attribútumot érintettük, lehetőségünk nyílt különböző gyakorlatok kipróbálására, mindennapi életünkbe való bevezetésére.

Mac Macartney a vezetői minőséggel kapcsolatosan a történetmesélés lehetőségeibe vezetett be minket. A személyes történetein keresztül saját bőrünkön tapasztalhattuk meg a minden érzékünk bevonásával előadott, szívből jövő, lebilincselő történetek erejét, mint lehetséges eszközt a vezetői minőségünk kibontakoztatására.

Deborah Benham, a képzés fő facilitátora csodálatosan végigvezetett minket a folyamaton, Saci Lloyd pedig a játékkal, a gyermeki énünkkel való kapcsolódást hozta a képzésbe.

A Schumacher College kiváló teret adott a képzéshez, amely szellemiségében és mindennapi rutinjaival tökéletes támogatást és praktikus szintű tapasztalatot adott a folyamathoz.

A projekt angol nyelvű összefoglalója:

Pandora Association is active in the field of learning for sustainability since 2011. We use non-formal pedagogical methods based on active participation, nature-based learning, community communication and personal transformation methods, focusing on adult learners. We have a strong international dimension, we adapt innovative learning methods and we give opportunities to our trainers to learn at international trainings. Our main programmes in Hungary have been permaculture workshops, dragon dreaming sustainable project planning workshops, Open Space Eco Camps, Inner Pathways to Sustainability Conference, deep ecology and the “HeART Of Change” authentic profession workshops. On an international level we organised various youth exchange programmes, youth work training courses, learning partnerships.

The objective of the project is to increase competences of our educator/trainer colleagues and volunteers by taking part at international courses. We aim for transferring innovative, learner-centered, non-formal learning methodologies, that they can use during the learning programmes of our association, thus reaching a wider group of learners. The educational institutes included in this project are leading educational institutes in learning for sustainability, providing their participants not only with knowledge on the structural changes on present ecological situations but also the shifting attitudes on personal and community levels.

Within the 18 months of the project 6 trainers/educators take part in short courses. All of the participants are involved in the strategic planning and in the implementation of the learning programmes of Pandora association. They have a professional background in educational project management, planning and leading learning international learning programmes, and in the pedagogy of sustainability and personal transformation. We aim to increase and deepen their personal and professional competences. In the process of selecting participants, their active participation in the educational activities of the association and their engagement of transferring their newly acquired competences into our future programmes will be crucial.

Main steps of implementation of the project: The idea for the training of staff at international mobilities was born in our annual summer meeting in June, 2016, then in the second part of 2016 we did an overall learning needs assessment, followed by an online search for existing courses that responds to these needs, we got in touch with the course providers, then selected 3 course providers. After writing the application form and starting the project we are planning to finalize the list of the concrete short course, select the final list of participants, making learning contracts, logistic organisation of the mobilities in June, 2017. In July-August, 2017 we organize a preparation day of participants for professional and cultural preparation (we will organize another prep- day if it is needed later on during the project). Mobilities will happen from July, 2017 onwards with continuous monitoring and online mentoring for the participants, then we prepare the Europass Mobility Certificates and start the continuous dissemination activities via our newsletter, website and Facebook page, at the EPALE platform and during the Summer Pandora Camps and Open Days in 2017 and 2018. The project will be finished by the evaluation process involving all the participant educators.

Expected outcomes: Increased competences in the field of learning for sustainability. As part of this, new methodology for planning and leading learning programmes, getting to know the educational institutes, building international professional networks, working in an intercultural team, increased self-knowledge and leadership skills. Increased key competences: communication in a foreign language, learning to learn, interpersonal and intercultural skills.

For the organisation, we are aiming to elaborate a complex learning programme that builds on the existing and newly acquired knowledge of our educators, and can contribute to the financial sustainability of the association. As first step of this proess, the educators will use their new skills and knowledge when planning the programme of our 2017 and 2018 summer camps an open days.

Korábbi saját szervezésű nemzetközi képzéseink és ifjúsági cseréink:

“Natural Change Hungary” nemzetközi facilitátor képzés, 2015 Szeptember, Kisújbánya

“Take The Future In Your Hands” nemzetközi ifjúságsegítő képzés,  2014 Augusztus, Kisújbánya

“Make The Land a Trend”, nemzetközi ifjúsági csere, 2013 Július, Pécsely

“Feel Your Muddy Mummy”, nemzetközi ifjúsági csere, 2012 Augusztus, Gyűrűfű

“Passion For The Earth”, nemzetközi ifjúságsegítő képzés, 2011. Április, Máriahalom

Részvételi lehetőség nemzetközi programjainkon:

A Pandora Egyesület 2015-ben folytatja azt a hagyományt, hogy újszerű, innovatív, érdekes nemzetközi tréningekre küldünk képződni vágyókat. Emögött az szándék áll, hogy egy-egy ilyen képzésről nagyszerű ötletekkel, inspirációkkal érkezzetek haza, és megosszátok a tanultakat itthon. A részvételi lehetőségekről figyeld a híreinket a facebook oldalunkon és a hírlevelünkben! Az eddigi képzésekbe és a résztvevők beszámolóiba ezen az oldalon kaphattok betekintést.

Az egyesületünk által meghirdetett nemzetközi képzéseken, ifjúsági cseréken, szemináriumokon való részvétel feltétele 4000Ft hozzájárulás befizetése (mely fedezi a program szervezési, koordinációs és adminisztratív költségeit, valamint az egyesületünk részéről származó kapcsolódó kiadásokat) és a program után rövid beszámoló írása.

Practical Ecology tréning, 2017. Október 3-15.

Bazsó Dani beszámolója

A Solafrika francia non-profit egyesület mind afrikai/humanitárius, európai és helyi kezdeményezéseket is vezet. A szervezet, Practical Ecology III néven futó uniós tréningjét, 2017. október 3 és 15 között a Pireneusok hegyláncától nem messze fekvő Bédeille faluban szervezte meg. A képzés alatt 3 modullal ismerkedtünk meg, úgymint öko-konstrukció, biogazdálkodás, és környezeti nevelés. Mindhárom téma 3 napos szekciókra volt bontva. Az öko konstrukciós részben lehetőség nyílt kemenceépítésre tapasztással, széna-, vályog- és mészvakolat összeállítására és felvitelére, valamint faanyagból való teraszépítésre is.  

A 25 résztvevőnek (német, görög, spanyol, francia, szlovén, angol, osztrák és magyar nemzetiségű) három különböző témából kellett tetszése szerint választania egyet. Az első két napban a választott tevékenység gyakorlati és elméleti elsajátítása folyt, majd a harmadik napon szimuláció keretében a résztvevőknek kellett továbbadniuk a megszerzett tudást a többiek részére, akik egy ifjúsági vagy gyerekcsoportot játszottak. A biogazdálkodásba való bevezetés témájában, valódi gazdák meséltek tapasztalataikról és mutatták be farmjukat. A 3 nap során részt vettünk a farmon élő közösség életében, valamint tapasztalatot és tudást szereztünk a zöldségtermesztésre és betakarításra vonatkozóan. A környezeti nevelés helyszíne a Pireneusok volt, ahol egy hegyi bivakban szálltunk meg és a természetben való tájékozódásra, csapatjátékok vezetésére, valamint a helyi flóra és fauna megismerésére tettünk szert.

A képzés magva és sikere is abban a gyakorlatias megközelítésben rejlett, hogy mindegyik tevékenység az aktív részvételre, majd az ismeretek lehetséges jövőbeni átadására épült egyszerre. Mindenkinek ajánlom a részvételt a Solafrika jövőbeni programjaiban, aki szeretné a mindennapokban is megélni mit jelent a komposztálás, a száraz wc, a mobil zuhany, és főként a természetes alapanyagokból való építkezés, valamint a közösségi lét. Mindezek a tréning témájától függetlenül részét képezik a Solafrika élménynek. Próbáljátok ki!

 

Beszámolók korábbi nemzetközi képzéseink résztvevőitől:

Backpack Journalism – képzés Spanyolországban (2014. november 10-17.)2014. november 10. és 17. között vettem részt a Pandora Egyesület és a Gaya y Sofia ökofarm által közösen szervezett, az Eramus+ által támogatott spanyolországi Back Journalism c. képzésen. A képzés témája a civil újságírás és az ökocentrikus gondolkodás párosítása volt, és a trénerek – tekintve, hogy a két célzott területet ismerő és onnan érkező személyek voltak – minden tekintetben eleget tettek a feladatnak. A közösségépítés, a biogazdálkodás és az újságírás kérdésében mind megannyi új élménnyel és tapasztalattal gazdagodhattunk, nem beszélve a csodálatos észak-spanyolországi tájról, melyek egytől-egyig felejthetetlen emlékeket nyújtanak. Számos barátság, ismeretség, melyeket személyesen ott formáltam, távozásunk után is kitart. Az utazás és a szállás remekül került megoldásra, szervezőinkkel folyamatosan kapcsolatban tudtunk lenni, és egyszer sem érezhettük úgy, hogy magunkra hagytak volna minket, ha gondjaink támadtak volna. Az ellátás, a folyamatok ember- és jellemfejlesztő programok és a színvonalas képzések okán mindegyik szervező felet, illetve a mentorokat is személyesen teljes szívből tudom ajánlani a későbbi pályázóknak.” (V. László)”Nagyon tetszett a képzés, teljesen nekem lett kitalálva. Tetszett ez a holisztikus szemlélet, ami az egész képzésre jellemző volt, már a képzés neve is sejtetett valami ilyesmit. A hely különlegesen szép volt, és nekem nagyon tetszett, ahogy Seb és Lídia gondolkodtak az egészről. Annyi inspirációt gyűjtöttem, közösségi szervezkedésről, főzésről, médialehetőségekről, mindenről. És nagyon szerettem az ételt is, szinte minden a kertből volt, és olyan ízletes volt minden.A képző csapat főnyeremény volt, volt köztük permakultúrás, újságíró és ifjúsági munkás is, úgy kiegészítették egymást és imádtam a képzés humorát. Nagyon tetszett minden bemutatott példa (a gipsy tour különösen), a system thinking-es játékok, a workshopok a konyhában és a kertben, és a történetmesélésben használt “hős útja módszer”. A bloggolás és kisfilm-készítés már nem akkora mumus számomra, mint korábban volt. Egyik-másik kisfilm, amit ott készítettünk kimondottan művészi értékű lett. Egy csomó érdekes beszélgetésben volt részem” (Nagy Anikó) 

Take the future in your hands! – Kisújbánya (2014. máj. 29–jún. 7)

futureinyourhands1Merre indulhatnak napjaink útkereső fiataljai? Hová fordulhatnak, ha a világban zajló események a jelenlegi társadalmi, gazdasági és kulturális rendszerek fenntarthatatlanságát tükrözik? Kitől várhatnak útmutatást, mikor a korábbi generációk tapasztalatai és tanácsai irrelevánsnak tűnnek számukra? Fiatalként mi jelenti számomra a boldogságot, a teljes életet? Ifjúsági munkásként, tanárként vagy képzőként hogyan támogathatok e kérdésekkel küzdő fiatalokat?A Take the future in your hands! – Vedd kezedbe a jövőt! nemzetközi képzés izgalmas felfedezőútra invitál e kérdések mentén 14 különböző országból érkező fiatalokkal, tanárokkal, képzőkkel és ifjúsági munkásokkal. A képzés módszertana a mélyökológiai csoportmunkára, természet-kapcsolatra, művészeti és különböző közösségi, részvételi módszerekre épül.A képzésről bővebb információkat, résztvevői beszámolókat és visszajelzéseket itt olvashatsz.

Reconnect to Empower – módszertani továbbképzés környezeti és globális neveléssel foglalkozó tanárok, képzők és facilitátorok számára – Liechtenstein (2014. ápr. 6-máj. 4)

Ha a fenntarthatóság gyakorlati kihívásaival foglalkozunk csupán, anélkül, hogy figyelmet szentelnénk önmagunk és mások, önmagunk és környezetünk kapcsolatának, akkor csupán régi mintákat fogunk ismételgetni új formában.“ (Mary-Jayne Rust, ökopszichológus)E továbbképzés a mélyökológia, természet-kapcsolat, szabatéri és művészeti, valamint projekttervezési módszerek széles eszköztárából merít, hogy új megközelítésekkel szolgáljon a társadalmi és környezeti kihívásokkal kapcsolatos oktatómunka területén.”A Reconnect to Empower egy remekül felépített képzés volt, ahol rengeteg inspirációt és támogatást kaptunk saját ötleteinkhez és azok megvalósításához. Egyszerre szólt önismeretről és közösségépítésről. Alkalmat teremtett sok érdekes beszélgetésre.” (Fülöp Ildikó – résztvevő)”A Reconnect to Empower élvezhető és alapos tudást nyújtott a mélyökológia témaköréről egy közösségépítő szemináriumon keresztül. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné a természet és az emberi lét életciklusait jobban megérteni és egymással harmonizáló kapcsolatba hozni.” (Várfi Melinda, résztvevő)

ReActMe – fenntarthatósággal, közösségépítéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi ifjúsági cseretábor – Olaszország, Giardino della Gioa ökofalu (2014. május 2-10.)

Domino Effect – nemzetközi képzés Olaszországban (2013. március 19-26.)

Egyesületünk partner volt egy nemzetközi képzésben, melyet Olaszországban tartott a “Cooperativa Sociale Muovimente, Viterdo”. A téma a pozitív társadalmi változás a fenntarthatóság érdekében. Az angol nyelvű képzésre két magyar résztvevőt küldtünk.”Volt családállítás, morning practise nevű hegyentáncolás, éneklős faültetés, tudatos közösségépítés kooperatív gyakorlatokkal, masszázs, tánc, csudaság és egy csomó pizza :). Nagyon jól esett a lelkemnek, szellememnek és az EU-s pályázatíró részemnek is a gazdag egy hét. Inspirálódtam a sok igyekvő ember láttán. Leginkább a 3 Findhorn lakó résztvevő nyűgözött le. Éreztem rajtuk a közösségben élés hatását, a normális kapcsolatot a természettel és egy olyan derűt, amit Findhorn hosszú múltja ad a benne lakóknak mint egy jókedélyű anya a gyerekeinek… Ami változott bennem, hogy sokkal felszabadultabban a hol kéne tartanom, tartanunk súlya alól, tisztábban látom magam és a szűkebb – tágabb környezetem pillanatnyi helyzetét a tapasztaltak tükrében, az újonnan megismert emberek tükrében. És lendületet kaptam az éppen aktuális teendőimhez, amik közelebb visznek az álmaimhoz.” (Tóth Andrea)

Weaving the wild – nemzetközi permakultúra szeminárium Olaszországban (2013. május 27 – június 1.)

Nemzetközi permakultúrás találkozó és partnerség építő fórum, melynek szervezője a “Giardino della Gioia” pici permakultúrás öko-élőhelyet létrehozó és működtető Paradiso Ritrovato. A programra két fő utazott ki. “Bár magát Giardino della Gioiát nem sorolnám a leglátványossabban sikeres ökofalvak közé a kiépített infrastruktúra, a gondosan művelt permakultúrás kert (különösen az állandóan ott élő közösség kis létszámához képest) példamutató eredmény, az utazás többi részében pedig egy helyi piacra termelő, és magas értéket létrehozó kisgazdaságokra nagyban épülő helyi gazdaságot és kedves, vidám, segítőkész embereket imertünk meg. Élményekben és tapasztalatokban gazdag utat követően tértünk haza.” (Pálfy András)

Future is in our hands – nemzetközi ifjúsági csere, Örményország (2013. július 1-8.)

A Humana People To People In Latvia által Örményországban szervezett nemzetközi ifjúsági csere 3 Eu-s és 3 EU-n kívül ország 30 résztvevőjének adott lehetőséget globális környezetünk állapotáról való tanulásra, és egy helyi környezetvédelmi kampányban való részvételre. “Márk, a „csoportvezetőnk” egész életmódjával próbál “eco-friendly” lenni. Törekszik a zero waste-re és odafigyel arra, hogy az általa vásárolt termékeket helyben állítsák elő természetes anyagokból. Márton a Műszaki Egyetemen tanul és a későbbiekben a megújuló enegiaforrásokkal szeretne foglalkozni. Edina tagja vásárlói köröknek és rendszeresen részt vesz mélyökológia és ökológia témájú programokon. Lilla elsősorban az örmény helyszín miatt jelentkezett, ugyanis ő antropológiát tanult az ELTE-n, de mindennapi életében ő is próbál környezetbarát életet élni. Én a Műszaki Egyetemen biomérnök szakon és környezetvédelem szakirányon tanulok, így számomra is igen érdekes volt a program témája… Sokat tanultam arról, hogy milyen csapatban dolgozni, megismertem olyan kultúrákat, amelyekről eddig nem sokat tudtam és olyan emberekkel találkoztam, akiket nagyon megszerettem ezalatt a kicsit több, mint egy hét alatt. Akik sok mindenben hasonlóan gondolkoznak, mint én és szeretnék a világot egy fenntarthatóbb irányba elmozdítani. Az sem egy utolsó dolog persze, hogy eljuthattam Örményországba, amit annyira megszerettem, hogy szeptemberben ismét visszatértem oda, és persze mondanom sem kell, hogy jobb útitársakat nem is kívánhattam volna. Edina, Márk, Lilla és Márton a legjobbak. :)” (Kiss Eszter)

nextGEN nemzetközi ökofalu hálózat ifjúsági csoportjának találkozója – Svájc (2013. július 6-13.)

DSCF1353A nextGEN a fenntartható élet iránt elkötelezett fiatalok globális hálózata. Egy olyan nemzetközi csapat, melynek tagjai ökofalvakban élő, valamint a környezettudatos, közösségi létforma iránt érdeklődő, illetve e szellemiséget terjesztő és támogató fiatalok, fiatal felnőttek. A csoport missziója, hogy minél szélesebb körökben terjesszte a Globális Ökofalu Hálózat szellemiségét és értékeit, valamint, hogy lehetőségeket tárjon fel az ökofalu és közösségi lét megtapasztalása iránt érdeklődő fiatalok számára.

A programról bővebben itt olvashattok.

 

 

 

Make The Land A Trend! – Rake What Your Mamma Gave Ya! nemzetközi ifjúsági csere – Pécsely, Balatonfelviéki Nemzeti Park (2013. július 20-28.)

Ahogy a csere címében is szerepel, Föld Anyánk nekünk adja a termőföldet, amely gazdag és termékeny, hogy általa előteremthessük az ételt, mely fizikai testünk létrehozásához kell. Csupán arra van szükség, hogy újra kapcsolatba lépjünk e földdel, és újratanuljuk mindazt, ami a kertészkedéshez szükséges. És persze, hogy feladjunk valamennyit nyugati fogyasztói társadalmunk életmódjából, hogy helyet csináljunk valami másnak… valami sokkal szebbnek és nagyszerűbbnek.

2013 júliusában a nemzetközi programot a gyönyörű Pécselyi Medencében, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park területén szerveztük, a Pandora Egyesület egyik alapító tagjának földjén. Az elhagyott szőlőt öko táborhellyé alakítottuk. Az év első felében önkéntesek segítségével kialakítottuk a jurtákat, szolár zuhanyzókat, komposzt vécéket, nyári konyhát, permakultúrás kertet.

A csere 26 magyar, spanyol, olasz, lett és litván fiatalt látott vendégül, akik lelkesen töltöttek el 10 napot a természetben, aludtak jurtákban, éltek elektromosság és folyóvíz nélkül, kertészkedtek és létrehoztak egy kis ideiglenes nemzetközi közösséget. Az erdő szélén laktunk, együtt dolgoztunk, hogy megteremtsük a mindennapi élet nélkülözhetetlen feltételeit, mint vízhordás, tűzifa aprítás, mosogatás, stb. A fiatalok tanultak a Balaton Felvidék vadvilágáról, a permakultúráról és egyéb kertészkedési elvekről, a természetközeli – környezetbarát életformáról. És persze, saját magukról – kik is vagyunk a mindennapi élet kényelmétől és fogyasztási cikkeitől megszabadítva? Mi az, ami fontos számomra ahhoz, hogy jól érezzem magam?

Ez a hely elbűvölő. Békére leltem ebben a varázslatos, madárdalos erdőben, melyben egy szép forrás csörgedez.” (egy résztvevőnk)

További információk ezen a linken olvashatók.

 

Butterfly Effect – nemzetközi ifjúsági program Csehországban (2013. augusztus 14 – 25.)

A képzés csoportvezetőknek, facilitátoroknak adott személyes tapasztalaton alapuló tanulási lehetőséget. A téma az önismereti tanulás, a Természetben megélt tapasztalatok által, a módszertan része volt a 24 órás “solo time”, mely ősi kultúrának beavatási szertanrtásaiból merít.

A Pandora Egyesület jóvoltából 2013 augusztusában résztvevője voltam a csehországi Skalka u Doks-ban tartott Butterfly Effect-nek. A harminc résztvevő és a tizenegy facilitátor tíz európai ország sokszínűségét hozta a táborba. A facilitátorok – egy láthatólag régóta együttműködő csapat tagjai – a mi igényeinkhez igazodva, lépésről lépésre építették fel a tábor programját, amelynek „csúcspontja” az ún. „solo idő” volt: 24 órát töltöttünk egyedül az erdőben, csak egy ponyvát, hálózsákot és vizet vihettünk magunkkal. A „solo idő” a vision quest, azaz látomáskeresés hagyományát élesztette fel, amely számos törzsi kultúrában volt jelen, és a fiatalok felnőtté válásának egyik meghatározó momentuma volt. A természetben eltöltött idő azt a célt szolgálta, hogy a felnőttkorba lépő egyén definiálhassa magát és megtalálja azt a képességét, amellyel született, amellyel betöltheti életfeladatát.

A solo időre alaposan felkészültünk lelkileg és fizikailag is, és a felkészülési időszak alatt – az első négy napban – lehetőségünk nyílt egy kis betekintést nyerni a tapasztalati tanulás folyamatába, a lélek útjába, a közösség, közösségi működés lényegébe, gyakorlati szinten a helyi, fenntarthatóságot célul kitűző, permakulturás elveket szem előtt tartó közösség életébe, a Council működési elvébe, a Hős Útjába (Hero’s Journey), Földünk páratlan szépségébe, az emberiség időlépték szerinti parányiságába.

A solo mindenki számára mély élmény volt, kisebb csoportokban, facilitátorok segítségével tudatosítottuk magunkban a történteket, osztottuk meg az élményeinket, felismeréseinket. Mai világunk rohanásában észre sem vesszük, mennyire elszigeteltük magunkat az élet valóságától. Érdemes csak abba belegondolnunk, hogy vajon miért beszélünk a természetről mint valami emberen kívül álló, félelmetes közegről. Pedig a Föld és az ökoszisztéma része vagyunk mi is, nekem erről szólt a tapasztalás. A kapcsolatról. Az egységről.

A solo idő utáni négy napban kicsit praktikusabb vizekre eveztünk, két napon keresztül workshopokat tartottunk egymásnak. Első nap a facilitátorok, olyan izgalmas témákról, mint a mélyökológia, a council, a nem-formális tanulás, a négy pajzs (four shields), a túrázás közben használható praktikák, stb. A második nap pedig mi, résztvevők tanulhattunk egymástól, ki-ki a saját szakterületéről tartott gyakorlati vagy elméleti blokkokat, volt gyógyítás, masszázs, permakultúra, álomcsapda készítés, stb.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a képzés lezárásaként nagy hangsúly került arra, hogy minél tudatosabban vigyük magunkkal a 10 nap tapasztalatait. Rendkívül inspiráló volt, ahogy párokban egy kirándulás keretein belül megosztottuk egymással a terveinket, hogy hogyan építjük majd be az életünkbe az újonnan megszerzett tudást, élményeket.” (Pásztor Krisztina)

 

Active Hope – nemzetközi Work That Reconnects facilitátor képzés (2014. július 12-16.)

2013 júliusában egyesületünk 4 tagja meghívást kapott egy Angliában szervezett tanulóműhelyre Joanna Macyvel. A műhely aktivistáknak, helyi közösségükben aktív csoportvezetőknek tette lehetővé, hogy találkozzanak a nemzetközileg elismert tanítóval, és tanuljanak tőle is , egymástól is. A találkozó helyszíne meglepő módon egy több száz éves kastély volt a Temze folyó partján Oxfordshire-ben, amelyet egy arisztokrata család két fiatal sarja megnyit a társadalmilag hasznos, alulról jövő kezdeményezések előtt.

Négy inspiráló napot töltöttünk egy kísértetjárta angol kastélyban, ahol Joanna Macy, a mélyökológiai csoportmunka nagyanyja és Chris Johnstone, azActive Hope című könyv társírója facilitálásával mélyülhettünk el a Work That Reconnects folyamatában. Emellett megismerkedhettünk más európai facilitátorok munkásságával és lehetőségeink nyíltak új partnerségek és együttműködések megalapozására.” (Livits Réka)

Joanna-t eddig könyveiből, és az általa megalkotott “Work That Reconnects” mélyökológiai csoportmunka révén ismertem. Majd jött ez a lehetőség, egy “véletlen” találkozás folytán meghívtak negyedmagammal együtt Angliába. Először furcsa volt, hogy egy “élő legenda” sétálgat köztünk, áll be mögém az ebéd sorba, mosolyog rám a folyósón – ugyanis 7 hónapos várandósként a kísértetkastélyban lettem elszállásolva. Joanna túl van a nyolcvanon, eleven, fiatalos, erős pozitív kisugárzással és hihetetlen humorérzékkel. Jót tud magán és a világon is kuncogni – és a Földet puszítő erőkkel szembeni elsöprő dühét sem szégyelli kiereszteni.” (Berecz Ágnes)

Give a Chance To UpCycling – nemzetközi szeminárium Lettországban (2012. szeptember 25 – október 2.)

Dragon Dreaming bevezető kurzus – a fenntartható közösségi projekttervezés alapjai John Croft ausztrál tanítóval, Vácszentlászló (2012. július 14-19.) A programról bővebben itt olvashattok.

Feel Your Mummys Muddy Body – Reconencting to Mother Earth through the five elements – Nemzetközi ifjúsági cseretábor Gyűrűfűn (2012. augusztus 12-20.)

2012 augusztusában a „Feel Your Mummy’s Muddy Body – Reconnecting With Nature Through the Five Elements” nemzetközi ifjúsági cserén négy ország fiataljai ismerkedtek egymással és a természettel a gyönyörű Gyűrűfű ökofaluban. A program lehetőséget adott az erdő életközöségéről való tanulásra, vadlesre, kint alvásra, gyógynövények megismerésére, közös alkotásra, reggeli jógára, saját magunk és egymás kulturájának mélyebb felfedezésére.

Teljesen szabadnak éreztem magam és nyugodtnak a mosolygó arcok között és a minket körülölelő természetben, és hálás vagyok minden egyes napért, óráért és percért amit ott tölthettem. Teljesen újfajta energiát éreztem ebben a közösségben, amit még sohasem tapasztaltam. Remélem, meg tudom osztani ezt az élményt másokkal, hogy megtapasztalhassák a más emberekkel, természettel és körülöttünk mindennel való kapcsolódás élményét.”

További információk és résztvevői beszámolók ezen a linken olvashatók angolul.

Rites Of Passage – nemzetközi ifjúságsegító képzés (2012. December 6 – 12)

A nemzetközi képzést a svájci székhelyű Learning Partnership for Creative Sustainability szervezte. A programon a Pandora Egyesület három tagja vett részt, beszámolóikat itt olvashatjátok.

http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/hu/blog/entry/beavatasi-szertartasok-fao-ban

http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/hu/blog/entry/a-kozossegi-let-ujjaelesztese

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük