Háttér

Belső utak a fenntarthatóság felé – közösségi alkotóműhely

Mi rejlik az ökológiai mozgalom lelkében?

Belső változások egy élhetőbb jövőért

Harmonikus kapcsolat önmagunkkal, Földünkkel és a körülöttünk élőkkel

Az ökológiai mozgalom tudományos, technológiai, gazdasági, társadalmi és politikai (ki)útkereséséről sok szó esik, a fenntarthatóság belső aspektusai kevésbé feltűnőek, ám annál fontosabbak. De melyek is a fenntarthatóság belső útjai? A belső utak a fenntarthatóság felé integrál ökológiai szemléletű nézőpont, mindazok az egyéni és közösségi kezdeményezések és gyakorlatok, melyek az egyén illetve a közösség belső változását, érését idézik elő és kísérik egy életet támogató, és nem a gazdasági növekedést szolgáló társadalomban. A Természettel és Önmagunkkal való kapcsolatunk, belső egyensúlyunk és erőnk, kapcsolataink minősége, kommunikációnk formája mind-mind belülről támogatják azt a változást, mely a világban pozitív irányban zajlik.

A program célja:

 • feltérképezni azokat az itt és most velünk élő egyéni és közösségi  folyamatokat, amelyek értékrendbeli és viselkedésbeli változásokat eredményeznek egy életet szolgáló jelen és jövő létrehozásában.
 • a problémák tudatosítása helyett kreatív utakat kínálni arra nézve, hogyan küzdhetünk meg belső nehézségeinkkel, és hogyan szolgáljuk életünkkel Földünk gyógyulását.
 • megismertetni az ökológiai én fogalmát és azokat az autentikus cselekvési lehetőségeket, melyek ebből az én-érzésből táplálkoznak.
 • teret teremteni arra, hogy együtt feltárhassuk a lehetőségeket, melyekkel valódi változást érhetünk el.
 • összekapcsolni a hazai kezdeményezéseket
 • egymás inspirálása.

Mindezek az ősi hagyományoknál, a Földdel kapcsolatot tartó népek természet misztikájánál kezdődnek, és a modern tudomány és spiritualitás olyan ágaiban öltenek új formát, mint a mélyökológia, ökopszichológia, ökoterápia, a természetben végzett mentorálási és terápiás gyakorlatok, a Természethez vezető mozgásformák, illetve a tudatosan alakított közösségek nyílt, erőszakmentes közösségi kommunikációs és szerveződési mintái. Mindezek a fenntarthatóság tudományos, technológiai, társadalmi, politikai és gazdasági aspektusán kívül, ezek alatt, ezeket átszőve léteznek. Az eredeti harmónia és egység-élmény zsigeri szintű átéléséhez számos út vezet: spirituális gyakorlatok, mint például a meditáció, a természetben töltött idő, művészetek, közösséghez tartozás stb. Ezeket kívánjuk bemutatni szélesebb közönségnek nemcsak előadás, hanem élményt nyújtó workshopok, foglalkozások keretében.

Célunk bemutatni azokat az egyéni és közösségi gyakorlatokat, melyek a fenntarthatóság tudományos, technológiai, társadalmi, politikai és gazdasági aspektusán kívül, ezek alatt, ezeket átszőve léteznek és alakulnak. Az egyén szintjén a lélek, a psziché, érzelmek és gondolatok változásait, a tudati, értékrendbeli váltást, új nézőpontot vagy identitást (pl. az ökológiai én megjelenését), a közösség szintjén azok a közösségi kommunikációs kultúrák és kapcsolódási módok, közös szokások, világnézetek, spirituális irányzatok, melyek mind az életet támogató társadalom felé mutatnak.

Az ökológiai mozgalom mindezeket ma már kategorizálhatóan („címkézhetően”) integrálta: az ökopszichológia, ökoterápia, mélyökológia, traszperszonális ökológia, illetve kulturális ökológia, környezeti igazságosság mozgalom, spirituális ökológia, ökológiai etika mind-mind ezekkel a belső változásokkal foglalkoznak.

A program hármas tagolódást követ:

  • kapcsolat önmagammal
  • kapcsolat másokkal (közösség)
  • kapcsolat a világgal/természettel (tágabb értelemben)

A fenti kapcsolódások szintjei a következők:

triskele nur

  • szív (érzelmi, lelki kapcsolódás)
  • fej (megértés, tudás)
  • kéz (gyakorlat, cselekvés)

A szív-fej-kéz mindhárom kapcsolódási formában megjelenik.

Önmagammal: szív – kapcsolat az érzéseimmel, álmaimmal, vágyaimmal, fej – önmagam megismerése és megértése, kéz – kapcsolat a testemmel, a bennem játszódó fizikai folyamatokkal (közérthetőbben: egészséges életmód).

Másokkal: szív – közösségi kultúra kialakítása, mély emberi kapcsolatok, fej – közösségi struktúrák, együttműködési formák megismerése és adaptálása, kéz – gyakorlati együttműködés, közös munka.

A világgal/természettel: szív – érzéseim mint a világ állapotának reflexiója, fej – a természet folyamatainak megismerése és megértése, kéz – a fenntarthatóság gyakorlati dimenziói.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.