Oktatóink külföldi mobilitásai

“Én és Természet”

Természet – alapú tanulás

“Szakmai kapacitásfejlesztés a Természet-alapú tanulásmódszertan és terápiás munka alkalmazására a
nemformális felnőtt tanulásban” c. projektünk keretében egyesületünk három oktatója vett részt külföldi továbbképzéseken 2021 – 2022 során.

A projekt célja, missziója, hogy hozzájáruljon hazánkban a természet-kapcsolaton, a természetben való tudatos jelenléten alapuló gyakorlatok, tanulási és terápiás módszertanok terjedéséhez.

Egyesületünk 3 oktatója ebben a komplex kompetencia fejlesztési projekt keretében olyan szakmai
tapasztalatokat és kompetenciákat szerzett, melyek felhasználásával szervezetünk működtetni, bővíteni, fejleszteni tudja itthon kínánt felnőtteket célzó nem formális tanulási tevékenységeit, valamint nemzetközi partnerségeinket.

A projekt az Európai Unió Erasmus Plus programjának társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt során szerzett kompetenciákat, élményeket három nyilvános eseményen adtuk tovább:

2022 Október 22.-én “Önismereti erdőfürdő” c. egésznapos műhely keretében Pilisborosjenőn

2022 November 6.-án “Felkészülés a Télre” c. egész napos műhelye keretében Esztergomban

2022 December 29.-én az “Én és Természet” c. online élménybeszámoló műhelyen

A disszeminációs eseményeken összesen 35 fő vett részt.

A projektben résztvett oktatóink beszámolói:

Berecz Ági:

Az oktatói mobilitás projekt keretében Rendes Niki kollégámmal együtt vettünk részt a portugál Forest Therapy Hub lengyelországi erdőfürdő vezető képzésén, 2021 nyarán.

A képzés elvégzése előtti évben egy brit szervezetnél tanultam alkalmazott  ökoterápiát, amely képzés meghatározó volt számomra. Szerettem volna egy olyan jól körülhatárolt módszertant elsajátítani, amelynek segítségével olyan embereket is bevonhatok a természetben vezetett tanulási folyamatokba, akiktől még távol áll az erdő, a természet, akik nem töltenek rendszeresen időt a kinti természeti világban. Számomra az erdőfürdő egy olyan jóllét-gyakorlat, melynek segítségével rendkívül eredményesen csökkenthető a mindennapi stressz, feszültségek. Ez az ökoterápia első szintje, az emberi jóllétre koncentrálva kapcsolódásba kerülni a természettel.

A képzésen egy jól körülhatárolható, részletesen kidolgozott módszert kaptam, mely a japán “shinrin yoku” (=erdőfürdő) mozgalomból ered, és az amerikai Forest Therapy Institute dolgozta ki. A képzésen elsajátított tanulási módszertan széleskörű ismereteket ad, melyek segítségével előre meghatározott szekvencia alapján tudom összeállítani az erdőfürdők menetét, gyakorlatait. A képzés ötnapos személyes részvételű gyakorlati részét két hónapos online elméleti blokk követte. Ennek során rengeteg hasznos ismeretet sajátítottunk el az erdőfürdőhöz és a természetben vezetett jóllét gyakorlatokhoz kapcsolódó taudományos háttérről, az erdőfürdőkben használatos nyelvezetről, az erdőfürdőkhöz kapcsolatos kommunikációról és marketingről is.

A képzés része volt egy személyes és csoportos erdőfürdő vezetése. A képzés után elkezdtem erdőfürdőket ajánlani lakóhelyemhez közel, a Pilisben, illetve meglévő tevékenységekbe, műhelyekbe, képzésekre, workshopokba  is beilleszteni ezt a módszertant. 2021 szeptemberében a Kiserdő Feszt keretében nagy élmény volt, hogy egy városi erdőben tartottam erdőfürdőt, és a fesztivál Erdő Szíve helyszínének házigazdájaként összefogtam több, az erdőhöz mint mentális jóllétünk számára fontos helyszínhez kapcsolódó tevékenység szervezését.

Tudásként elsajátítottam az erdőfürdő vezetés elméleti és gyakorlati alapjait, fejlődtek nyelvi és tanítási készségeim, attitűd változás tekintetében legfontosabb volt, hogy felismerjem az erdők és mezők gyógyító hatását és hogy ezt milyen érzékenységgel közelítsem a városi emberekhez.

Pásztor Krisztina:

2022 novemberében lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek Angliában, Embercombe-ban a The Journey című kurzuson. Embercombe-nak egy 20 hektáros vadregényes terület ad otthont. Az oktatási központ számos programot tart minden évben, amelyek fókuszában a saját magunkkal, a természettel és a közösséggel való kapcsolódás áll. A programok ötvözik a természetkapcsolatot, a bennszülött bölcsességet, a coaching-ot, a mindfulness-t, a közösséget és a testgyakorlatokat.

A Journey egy beavatás, szertartás, amelynek a terében megtörténhet a felismerés, a fejlődés, az önmagunkkal való találkozás. Melyhez a vezetők és segítők biztonságos közeget teremtenek, és a természeti környezet szépséget, csendet, tükröt ad.

A kurzus adta személyes élményen túl a program bepillantást nyújtott abba, hogy milyen elemek tehetnek egy élményt transzformatívvá, hogy hogyan lehet biztonságossá tenni egy folyamatot, hogy milyen ereje van a történetmesélésnek, a körnek (amit persze a council-ból már tudok), hogy a már ismerteken túl milyen gyakorlatok segítik a természettel való kapcsolat elmélyülését. Megértettem, mi a szertartás, megéreztem a fent említett bennszülött bölcsességet. Megismertem csoportdinamikai folyamatok hátterét.

A kurzus inspirációt adott arra, hogy az eszköztáramban már meglévő elemeket, módszereket megfelelő módon ötvözzem a transzformatív élmények támogatásához. Megéreztem, hogy hol van a szertartásoknak a helye, mi a jelentősége egy folyamatban. Hogy milyen az, amikor minden szertartás. Egy falat alma. A madárcsicsergés. Az esőcsepp.

A kurzus valahogy megerősítette bennem a hivatásom. Könnyebb megtalálnom a hangom. A középpontot, ahonnan tartom a teret. A megismert csoportdinamikai folyamatok segítik a folyamatok megértését, kísérését.

Rendes Niki:

Fontos volt számomra, hogy gyakorlati tudást szerezhessek az erdőterápia területén az egyik nemzetközileg elismert európai erdőterápiás  intézetnél. Az európában képviselt erdőfürdő és erdőterápia módszertanát, e séták felépítését és tudományos hátterét szerettem volna mélyebben megismerni. 

Komplex tudással lettem gazdagabb, ugyanis az erdőfürdőséták tudományos hátterét alaposan megismerhettem. Megtanulhattam az ezen alapuló szekvenciát, miért fontos, hogy melyik gyakorlat melyiket követi, milyen nyelvezetet használok, hogyan szólítom meg a résztvevőimet már  a felhívás/hirdetés során, majd az első találkozásnál, illetve az egész folyamatot, hogyan tudom úgy facilitálni, hogy egy teljesen vegyes összetételű csapat minden egyes tagja pozitív élménnyel gazdagodhasson. Nagyon hasznosnak találom, hogy a Forest Therapy Hub nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy saját programunk meghiretésénél, a jelentkezések fogadásakor milyen előrelátó lépéseket tegyünk (Pl. rákérdezni az esetleges egészségügyi problémákra, nehézségekre, utánajárni, hogy az adott területen vadászat vagy egyéb zavaró esemény az adott időben biztosan nem lesz-e).  A csoportos feladat a mentori időszak során (online rész végén), miszerint egy Természet alapú jóllét tervet kellett elkészítenünk, segített átgondolni leendő célcsoportok igényeit, rátekinteni a “piacra”.

Sokat adott a képzés a megfelelő nyelvezet megválasztásában, abban, hogy minél egyszerűbben tudjam megfogalmazni a feladatokat, mely nagymértékben hozzájárul a résztvevők sikerélményéhez, biztonság érzetének megteremtéséhez.

Korábban is vezettem az erdőfürdősétákhoz hasonló természetkapcsolaton alapuló foglalkozásokat, mégis sok újat tanultam megismerve a nemzetközi erdőterápiás intézetek által kidolgozott szekvenciát, a tudományos eredményeken alapuló felépítést. A résztvevő társaimmal együttműködve, a közös feladatok során egymástól számos új gyakorlatot, technikát  sajátíthattunk el.  A megismert módszer, az erdőfürdő és erdőterápia pedig facilitátorként saját mentális és testi egészségem megőrzésében is segítségemre válik, sikeresen alkalmazhatom kiégés elleni módszerként saját magat, illetve kollégáimat, közös munkát  támogatva.

A mobilitás program során kialakult bennem az érdeklődés, hogy még mélyebben beleássam magam a megismert módszer tudományos háttérbe, friss kutatásokat is figyelemmel kövessem, más, hasonló módszereket megismerjek és kipróbáljak. A foglalkozásaim során használt eszköztárat is sikerült azóta bővítenem és folyamatosan kreatív fejlesztéseken gondolkozom.

A megismert módszert önállóan és felelősséggel tudom alkalmazni és bemutatni különböző korú, nemű, összetételű csoportokon, illetve annak elemeit integrálni tudom más munkáim során, egyéb helyzetekben. 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.