Műhelyek és előadók

Megnyitó és kerekasztal beszélgetés:

Ági_új

Berecz Ágnes, a Pandora Egyesület alapítója

Szerelmem a környezeti neveléssel 2004-ben kezdődött, amikor megálmodtam majd vezettem a pécsi Öko Kuckó interaktív környezetvédelmi oktatótermet, ahol gyerekekkel, egyetemistákkal, önkéntesekkel és pedagógusokkal dolgoztam. Szakmai tevékenységem nemzetközi ifjúsági és képzési projektekkel folytattam. 2008-ban Angliában találkoztam a The Work That Reconnects csoportfolyamattal. 2012 óta mint alapító vagyok részese a Pandora Egyesületnek. Jelenleg egy Gödöllő melletti faluban élek és két kisgyermeket nevelek.

oroszkati-1

Orosz Katalin, klinikai szakpszichológus, a Nyimi Öko Közösség kezdeményezője

A lelkiség sokféle formájával foglalkoztam egész életemben pedagógusként, pszichológusként. Tisztelem az emberben a csodálatos erőt, mely élteti, és amely a természet nagy egészének része. Közösségek alapításával, ökológiai projektek létrehozásával (is) szolgálom a természet harmóniáját.

csorgo zoltan2

Csörgő Zoltán író, kutató, A Tan Kapuja Buddhista Egyház szakértője

Az elkötelezett buddhizmus, mint szakrális aktivizmus képviselője, ennek kapcsán tizenöt éve foglalkozik buddhista pedagógiával és buddhista ökológiával, e témák oktatója is A Tan Kapuja Buddhista Főiskola mesterképzésén.

victor_andras

Dr. Victor András, főiskolai tanár, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tiszteletbeli elnöke

Biológia-kémia szakos tanárként otthonos vagyok ugyan a világ értelmi-tudományos megismerésében is, de lényegében mindig a komplexitás és a teljesség érdekelt. A humán és reál megközelítés komplementaritása. A világhoz való viszonyunk praktikus, racionális, emocionális és transzcendens arculatának egyensúlya. Ezt keresem, ezt tanítom.

Szaraszvatí

Péceliné H. Erzsébet, Szaraszvatí, vaisnava tanítvány

Konfliktuspedagógiát tanítottam évekig, majd a védikus tanok hatására kinyílt egy más világ számomra. Női asramban élek 13 éve és egy közösségi teret működtetünk Pécsett, Jógaház néven. Azok az emberek találnak meg bennünket, akik életében elindult egy belső változás utáni vágy.

Műhelyek facilitátorok, előadók:

Föld, lélek, társadalom – Baranyai Vitália

A talajok világméretű hanyatlása az emberiség legnagyobb spirituális problémája. Hogyan kapcsolódunk mi emberek a földhöz, a talajhoz, a sárhoz? Miért jó mezítláb a földön? Porból lettünk, porrá leszünk: kik/mik vagyunk mi valójában? Emberek vagy mikróbák? Netán számos életforma csodálatos szimbiózisa? A workshop ezeket a kérdéseket hivatott megvizsgálni, előadás, köteten beszélgetés és játékos feladatokon keresztül.

Vitka

Baranyai Vitália környezetmérnök, talajtudós, permakultúra tervező

Külső-belső útkereső. Kiskertész, masszőr, permakutúrás tervező, környezetmérnök és talajtudós. És leginkább édesanya. Elkötelezett egy olyan világ teremtésében, melyben az élet minőség fontosabb az élet színvonalnál. Egy olyan kultúra megalapozásán munkálkodik, amelyben a természetre és az ökoszisztéma egészére úgy tekintünk, mintha az a saját testünk kiterjesztése lenne.

A perspektívák rendszere az ökopszichológia tükrében – Molnos Zselyke és Donáth Attila

A mindenkori elakadásból való kimozdulást a helyzetre való kívülről/felülről/mélyebbről történő ránézés teszi lehetővé. A perspektívaváltás során egy statikus állapotból egy dinamikus, kreatív folyamatba lehet lépni, és ez a paradigmaváltás feltétele. A program három egymás után következő része (előadás, workshop és improvizációs visszajátszó színház) egy egységet alkot, amelyben a témának – az egyéni igények mentén történő – egyre fókuszáltabb feldolgozásával párhuzamosan fokozatosan mélyül a megértés, tudatosítás. Az előadás a perspektívaváltáson keresztül mutatja be, hogy mit jelent az énkiterjesztés, az ökológiai én, a komplex és integráns észlelés, melyek az ökopszichológiai paradigma elemei, és hogyan történik a paradigmaváltás. A workshopon ezeknek a kulcsfogalmaknak a kiscsoportos feldolgozása történik, míg a harmadik szakaszban az improvizációs interaktív színház által a résztvevőknek lehetőségük nyílik a workshopon megélt érzések, hangulatok, valamint a téma kapcsán felidézett saját történetek, élmények megfogalmazására, amelyek a színészek visszajátszásán keresztül láthatóvá válnak, és mindezt alternatív zenei elemek kísérik. Ez lehetővé teszi a megosztáson keresztüli energiaáramlást, valamint a rálátáson keresztül a tudatosítást és integrálást. Résztvevői létszám: legfeljebb 30 fő

 molnos zselyke
Molnos Zselyke – biológus, ökológus és pszichológus

A mindennapokban folyamatosan az elmélyülés, a felszín mögé nézés lehetőségét keresem, azokat a pillanatokat, amikor megélhetem az egység és teljesség nyugalmát, örömét. Az ökopszichológia szemléletmódján keresztül életem számos területe más megvilágítást nyer. Az ökopszichológia az összefüggésekben való gondolkodás és a rendszerben való lét adta örömállapot lehetőségét kínálja számomra. Azt a felelősségvállalást, amely teljességet ad és felszabadít. Amely szerint az egyéni öröm integráns eleme az egységbe illeszkedő mindennapi tevékenységeimnek.

 donath attila
Donáth Attila szupervizor – coach, improvizációs közösségi színházi szakember

Több mint huszonöt éve végzek tanácsadói, szervezetfejlesztői, tréneri, szupervizori, coach, közösségi szociális munkát, amelyet az “itt és most”-tal való kreatív munka és a cselekvésorientáltság jellemez. Életutam során több mint húsz évig hátrányos helyzetű fiatalokkal, felnőttekkel foglalkoztam, a számukra kidolgozott természeti élményalapú fejlesztő programjaink az ökopszichológiai szemléletű, ökoterápiás beavatkozások működőképes modelljeinek bizonyultak. Honlap

Sétálnak a hegyek. A hegyek és a vizek tanítása (Szanzuikjó) Végh József

„Ezek a hegyek, itt és most: az ősi Buddha-Út kézzel fogható képei…A Furong-hegy szerzetese, Daokai egyszer azt mondta az egybegyűlt szerzeteseknek: „A zöld hegyek mindig sétálnak. A kőasszony pedig gyermeket ad az éjnek.” A hegyekből nem hiányzik hegységük. Hegységükben mélyen gyökereznek, mégis sétálnak. Nézzük meg közelebbről ezt a mozgást: a hegyek sétálnak.” Buddha tanítása már önmagában, ahogyan annak idején először elhangzott egy mélyökológiai gondolkodást tükröz. Ehhez Dógen 13. századi japán zen mester szövegét a Hegy-víz-szútrát idéztem, amelyben azt mutatja meg, hogyan olvassuk a tájat úgy, mint Buddha tanításait, beszédeit. Ebből veszünk most is néhány mondatot, amelyet egyszerű lecsendesedések között figyelünk meg, hallgatunk meg újból és újból. Megmutatom a kezdeti lépéseket ezen a téren, hogy a természeten keresztül közelebb jussunk önmagunkhoz, önmagunkon keresztül a természethez. Résztvevői létszám: legfeljebb 30 fő

vegh_jozsef_01_resize
Végh József – dharma tanító, TKBF

1994-ben kezdtem meg tanulmányaimat A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán: egy tibeti szerzetestől öt éven keresztül tanulhattuk azt, amit ők a kolostorban 7-9 évig tanultak. Közben a tibeti nyelv mellett a főiskolán a buddhista hagyományok elmélyítéséhez és továbbadásához páli, szanszkrit és japán nyelveket tanultam. Első írásaim a Liget Irodalmi és Ökológiai folyóiratban jelentek meg a kilencvenes években. A nyolcvanas évek végén Biokultúra Egyesület tagjaként próbálkoztunk a családi gazdaságban ökológiai gazdálkodással, később önállóan permakultúrával. Tíz éve kezdtem el tanítványaim kérésére a buddhista meditációs gyakorlatok tanítását, ezekkel kapcsolatos elvonulásokat tartani.

A személyes életút ökológiája Livits Réka és Balázs Laura

Életünk során újra és újra útkereszteződéshez érkezünk, és feltesszük a kérdést: melyik ösvényt válasszuk? Mi segíthet a döntésben, melyik úton járva élhetünk egy számunkra és közösségünk – a szűkebb és tágabb, emberi és nem emberi környezetünk, a társadalom és a bolygónk – számára is értelmes, autentikus életet? S ha netán már megtaláltuk e kérdésre a választ, merünk-e letérni a kitaposott útról, merünk-e búcsút mondani szokásainknak és a biztonság érzésének? A műhelymunka során egyéni és csoportos gyakorlatok, kreatív feladatok és fókuszált párbeszéd által térképezheted fel álmaid, képességeid, tehetséged, és azt, ami igazán fontos számodra – hogy mindebből kiindulva sajád magad formálhasd a jövődet és alakítsd a világot, amiben élni szeretnél! Résztvevői létszám: legalább 6 fő és legfeljebb 20 fő.

Réka
Livits Réka – képző, facilitátor, grafikus, író

Trénerként, facilitátorként, projekt szervezőként és ifjúsági munkásként tevékenykedem, emellett írok, táncolok, történeteket mesélek és grafikai tervezéssel foglalkozom. A Pandora Egyesület alapító tagja és alelnöke vagyok. 2015-ben jelent meg első könyvem, Három nap, három éjszaka címmel. A munkáimat magam illusztrálom, grafikusként könyvborítókat, kiadványokat, jegyzetfüzeteket, szóróanyagokat és honlapokat tervezek. Honlapjaim: www.onewildlife.net

mezitlab.wordpress.com

LauraBalázs
Balázs Laura – kreatív élettervezési tanácsadó

Számomra a sikeres élet azt jelenti, hogy az ember az ideje legnagyobb részét azzal töltheti, amit szeret. Amikor a munka nem csupán hivatás, de elhivatottság; nem kényszer, de öröm; nem csupán a megélhetés egy módja, hanem az önkifejezés egyik formája. Élettervezési tanácsadóként szeretnék ezeken az elveken, illetve a természettel való személyes kapcsolódáson és felismeréseken alapuló munkát végezve segíteni másoknak abban, hogy kreatív, autentikus, örömteli életet éljenek és önmagukat kiteljesítve, a tehetségük és a bennük rejlő erőforrások kibontakoztatásával hozzájáruljanak egy élhetőbb, szerethetőbb világ megteremtéséhez. Bővebben: www.wildconsulting.hu

A természet és megküzdések gyógyító ereje avagy a vadon-és kalandterápia rejtett lehetőségei – Rákár-Szabó Natália

A gyógyulásra, növekedésre és tanulásra nincs jobb hely a természetnél. Ehhez társítva egy támogató közösség et, professzionális vezetőket és segítő terapeutákat, a vadon-, és kalandterápia résztvevői megmerítkezhetnek a TERMÉSZET kínálta különleges környezetben, ahol lehetőségük nyílik visszatekinteni múltjukra, közelebb kerülni jelenkori önmagukhoz, reményt és motivációt találni a jövőjük építéséhez. Résztvevői létszám: legalább 6 és legfeljebb 16 fő

“A legjobb orvosság azoknak, akik félnek, magányos ak vagy boldogtalan az, ha kimennek, valahová, ahol elcsendesedhetnek, ahol egyedül lehetnek az éggel, a természettel és Istennel. Mert csak így születhet meg az érzés, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell, és hogy Isten azt akarja, hogy az emberek boldogok legyenek a természet egyszerű szépségének közepette.” – Anne Frank

nati
Rákár-Szabó Natália Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány

Abban hiszek, hogy ha meglátjuk a lényeget, a részletek maguktól a helyükre kerülnek.Ebben a folyamatban persze lehet szükségünk segítségre – magam is szeretettel nyúlok eszközeimhez: szociális és pszicho tanulmányaimhoz, interkultúrális identitásomhoz, az “empowerment” szemlélethez, a gyermekeimtől, családomtól tanultakhoz, a mestereimhez, az outdoor “soft” és “hard” skillekhez és nem utolsó sorban a TERMÉSZETHEZ. Életformámhoz tartozik a konstans tanulás, az adaptivitás, reziliancia és kreativitás,  a több lábon állás és újabban a csend és szemlélődés lehetőségének keresése. www.kettealapitvany.hu

Elemi erők – közös alkotás létrehozása a Murál Morál módszerrel – László Eszter

A résztvevők betekintést nyerhetnek a közös alkotás, mint közösségfejlesztő módszer folyamatába. A gyakorlatok során a résztvevők az őselemekkel kerülhetnek kapcsolatba, majd végigvezetik a résztvevőt az egyéni felfedezésektől a társas kapcsolódásokig, hogy végül a közös élményekből megszülethessen egy nagy méretű festmény.  A természet adta anyagokkal történő alkotásban a résztvevők egy “belső ökológiai térképet” készíthetnek el. A közös munka során természet adta anyagokkal (növényi és ásványi elemek, természetes festékek stb.) is dolgozunk. Élményeinket együtt dolgozzunk fel. Résztvevői létszám: legfeljebb 22 fő

L Eszter
László Eszter, műhelyvezető Murál Morál Egyesület

A Mecsekben élek, szoros kötelékben az erdővel. Alkotó természetem és szociális érzékenységem segít a munkámban, amelyet a Pécsi-Szín-Tér Egyesületnél Katona Krisztinával végzek. Az egyesület tagjaként három éve veszek részt közösségfejlesztő, önismereti és művészeti műhelyek vezetésében. A kreativitás felszabadítása, a mikroközösségek ereje és a környezeti nevelés motiváló erőim.

Dragon Dreaming közösségi projekttervezés műhely – Livits Réka

A Dragon Dreaming egyéneknek, közösségi szerveződéseknek és társadalmi, környezeti kérdésekben felelős cégeknek nyújt segítséget meghökkentően sikeres projektek kigondolásában, megtervezésében és kidolgozásában. Kialakítását többek között az ökológiai rendszerelmélet, a kvantumfizika és az ausztrál őslakos hagyományok, bölcsességek inspirálták. Az Álmodás, Tervezés, Cselekvés és Ünneplés szakaszait egységbe foglalva keretet ad a fenntartható projektmegvalósításnak. A módszer által egy játékot dolgozunk ki, amely egy csapattal közösen játszva valóra válthatja álmaink. A műhely során betekintést nyerhetsz a Dragon Dreaming módszer és szemlélet alapjaiba. https://sarkanyalmok.wordpress.com/

Réka

Livits Réka – képző, facilitátor, grafikus, író

Trénerként, facilitátorként, projekt szervezőként és ifjúsági munkásként tevékenykedem, emellett írok, táncolok, történeteket mesélek és grafikai tervezéssel foglalkozom. A Pandora Egyesület alapító tagja és alelnöke vagyok. 2015-ben jelent meg első könyvem, Három nap, három éjszaka címmel. A munkáimat magam illusztrálom, grafikusként könyvborítókat, kiadványokat, jegyzetfüzeteket, szóróanyagokat és honlapokat tervezek. Honlapjaim: www.onewildlife.net, mezitlab.wordpress.com

Natural Change Természet inspirálta változás Pásztor Krisztina, Balázs Laura, Kiss Anna, Csatlós Regina

Hogyan támogathatja a belső változás folyamatát a természetben strukturált keretek között eltöltött idő? Hogyan jutunk el az egocentrikus éntől az ökológiai énig? Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy az életet támogató, fenntartható életforma iránti igényünk belsővé váljon és ne a félelmeink vezéreljenek? Műhelymunka saját tapasztalati elemekkel, az élmények megosztásával és rövid elméleti háttérrel. A műhely a Pandora Egyesület Erasmus+ program által támogatott Natural Change Outdoor Education című projektjének beszámolója. Résztvevői létszám legalább 6 fő, legfeljebb 18 fő.

Pásztor_Krisztina

Pásztor Krisztina – a Pandora Egyesület alelnöke, council facilitátor

A természetszerű életmód, a természetes környezettel való szoros kapcsolat iránti igényem indított el azon az élményekkel teli úton, ami a permakultúra, a mélyökológia és a természetben töltött idő, mint a változás lehetősége témaköreit hozta az életembe. A Pandora Egyesület keretein belül főleg szervezéssel foglalkozom, igyekszem teret és lehetőséget teremteni a felismerésekre, a megérintődésre, a változásra, valamint annak megtapasztalására, hogy a természet nem más, mint önmagunk tágabb értelmezése. Életem meghatározó része a kertem. Két éve ülök és facilitálok council köröket, ami számomra a szív kapcsolódását és a kör bölcsességének megtapasztalását jelenti.

Kiss_Anna
Kiss Anna – a Buddha Fm fordítója, a Pandora Egyesület tagja

A Buddhista Főiskolán végzett tanulmányaim előtt is egyértelmű volt számomra, hogy a természethez kapcsolódni fontos és magától értetődő – hiszen körülvesz bennünket és nélküle nem élhetnénk. Szerencsémre járhattam már gyerekként is kirándulni, láttam szép helyeket, és a kapcsolat egyre mélyült, már-már mitikussá válva. A belső útra lépve mindez más szinteken folytatódott és folytatódik. Ezt a kapcsolatot élem, tapasztalom, ezzel ismerkedem, és szívesen inspirálok másokat is erre.

 Csatlós_Regina
Csatlós Regina – Gyüttment Fesztivál, kreativitás ökológus

A természetben egyre gyakrabban előforduló, vidéki életmódot folytató, ember szabású élőlény vagyok. A várost elhagyók családjába tartozom, természetes közegem a zöld mezőbe csavarodó kék ég. Küldetésem az egy főre jutó zöld felületek növelése és a zöld felületek egy főkkel való megismertetése.

LauraBalázs
Balázs Laura – kreatív élettervezési tanácsadó

Számomra a sikeres élet azt jelenti, hogy az ember az ideje legnagyobb részét azzal töltheti, amit szeret. Amikor a munka nem csupán hivatás, de elhivatottság; nem kényszer, de öröm; nem csupán a megélhetés egy módja, hanem az önkifejezés egyik formája. Élettervezési tanácsadóként szeretnék ezeken az elveken, illetve a természettel való személyes kapcsolódáson és felismeréseken alapuló munkát végezve segíteni másoknak abban, hogy kreatív, autentikus, örömteli életet éljenek és önmagukat kiteljesítve, a tehetségük és a bennük rejlő erőforrások kibontakoztatásával hozzájáruljanak egy élhetőbb, szerethetőbb világ megteremtéséhez. Bővebben: www.wildconsulting.hu

Újraértelmezett fenntarthatóság – A kiegyensúlyozott mindennapok szerepe fenntartható világunk megteremtésében – Krajcsó Nelli

Előadás és beszélgetés. A fenntarthatóságot általában a környezetvédelemmel és a “zöldséggel” azonosítjuk. A Slow Budapest viszont egy éve máshogyan kezdett erről beszélni: számukra a fenntartható élet a mindennapok kiegyensúlyozottságának megteremtésében áll. A workshopon a slow mozgalom és a lelassulás kérdéseivel foglalkozunk előadás és beszélgetés keretében.

krajcso nelli

Krajcsó Nelli – a Slow Budapest vezetője

Hiszem, hogy először a saját életünk fenntarthatóságán, a mentális-lelki-fizikai egyensúlyunkon kell ahhoz dolgoznunk, hogy utána a Földünk fenntarthatóságához érdemben, hosszú távon, és a gyakorlatban hozzá tudjunk járulni.

Council a bennünk szunnyadó Természetről – Szabó Gyula és Pásztor Krisztina

A council egy ősi hagyomány újjáélesztése, egy igazi ünnep. A közösség ünnepe, ahol összegyűlünk a tűz körül és figyelünk egymásra. Ahol a szó nem elszáll, hanem mélyre hatol. Ahol a hallgatásunk is komoly jelentéssel bír. Ahol nem beszélgetünk, nem kérdezünk és válaszolunk, nem vitatkozunk, egyszerűen a szívünkből szólunk és őszintén figyelünk a másikra. A mindennapokban – otthon, munkahelyen, iskolában, közösségekben általában kevés időnk, lehetőségünk van igazán egymásra figyelni. Márpedig hogyan akarunk a Természetre hangolódni, ha a hozzánk közel állókra sem tudunk eléggé? Erre (is) nagyon jó a council. Várunk hát a körben! Résztvevői létszám: legfeljebb 20 fő

szabo gyula
Szabó Gyula – zöld életmód tanácsadó

Az Ökoszolgálat Alapítvány vezetője, zöld életmód tanácsadó, council facilitátor. Azon mesterkedik, hogy minél több embernek segítsen a környezettudatos életmódváltásban tréningek, előadások, médiaszereplések, beszélgetések, … no és persze council formájában.

Pásztor_Krisztina

Pásztor Krisztina – a Pandora Egyesület alelnöke, council facilitátor

A természetszerű életmód, a természetes környezettel való szoros kapcsolat iránti igényem indított el azon az élményekkel teli úton, ami a permakultúra, a mélyökológia és a természetben töltött idő, mint a változás lehetősége témaköreit hozta az életembe. A Pandora Egyesület keretein belül főleg szervezéssel foglalkozom, igyekszem teret és lehetőséget teremteni a felismerésekre, a megérintődésre, a változásra, valamint annak megtapasztalására, hogy a természet nem más, mint önmagunk tágabb értelmezése. Életem meghatározó része a kertem. Két éve ülök és facilitálok council köröket, ami számomra a szív kapcsolódását és a kör bölcsességének megtapasztalását jelenti.

Mesék Rólad, Rólam, a Kicsi-ről és a Nagy-ról, és arról, hogy mindez összetartozik… – Bumberák Maja

A népmesemondás, történetmesélés egyidős az emberi közösségekkel, és alapvető emberi szükséglet. Eredendően felnőtt műfaj. A mesék sok egyéb mellett arra is tanítanak minket, hogyan kapcsolódjunk a minket körbevevő világhoz – emberi közösséghez, természethez, világegyetemhez, s mindezt szerves egységben tárják elénk. A mesék az intuíciót, a belső utakon való eligazodást is segítik, összhangba hozzák fejünket és szívünket. S ha mindezt nem hiszed, gyere, és járj utána. A műhelyen élőszóval mesélek, és utána lesz alkalom arra is, hogy beszélgessünk, kapcsolódjunk a mesék bölcsességéhez. Résztvevői létszám: legfeljebb 25 fő

Bumberák_MajaBumberák Maja – a Gárembucka Napos-Holdas mesemondók tagja

Ha megkérdezik, mi vagyok, mivel is foglalkozom, általában zavarban vagyok, mert sokfélét tudok rá válaszolni: édesanya, angol tanár, fordító, szociológus, szocioterapeuta, zöld aktivista, ökofeminista, a Tündérmuzsika zenés foglalkozás megálmodója. Újabban pedig mesegyűjtő és mesemondó. Gyerekként misszionárius akartam lenni, és amatőr természetbúvár korszakom is volt. De mindez valahogyan helyet talál és eggyé fonódik mesemondói utamban. www.garembucka.hu

A szeretet alapján – az átalakuló közösségek építőkövei – Bérces Dóra

Vajon tudod-e, mit jelent számodra a szeretet? Egy dolog, amit érzel? Valami, amit teszel? Tudod-e fejleszteni a szeretetre való képességed? Miként befolyásolja személyes életed a szeretetben megélt kapcsolatod magaddal, a közösségeddel, a világgal? Lehet-e alapja a szeretet a közösségi gondolkodásnak, tevékenységnek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ közösen. Elsőként elgondolkodunk: kinek mit jelent a szeretet szó, majd teszteljük: hogyan működik. Résztvevői létszám: legfeljebb 25 fő

berces dori

Bérces Dóra – a Magyarországi Átalakuló Közösségek Támogatói Csoport tagja

Mindig érdekelt a kifordított bundakesztyű témája, és az Átalakuló Városok Mozgalmában pont megtaláltam. Ez a társadalmi kísérlet arra biztat, hogy gondoljuk újra a világot együtt, legyünk merészek és érezzük jól magunkat közben. Meg persze tegyünk is a célért helyben – közösségben. Érdekel, hogy miként születik, működik és fejlődik egy kisközösség. Mi teszi gyümölcsözővé és mi akadályozza a munkájukat: hogyan tudnak jól együttműködni az emberek.

Comments are closed