Mélyökológia

A mélyökológia ökofilozófiai irányzat szerint az élővilágban fellelhető valamennyi létforma egyaránt jogosult a fennmaradásra és megőrzésre, függetlenül attól, mennyire hasznos az emberi faj számára. Első megfogalmazása Arne Naess (1912-2009) norvég filozófus munkjájához kötődik. Naess nyolc pontba szedve írja le a mélyökológia rendszerét:

arne-n

1. Minden élőlény értékes

2. Az élet gazdagsága és változatossága önmagában érték

3. Kivéve alapvető szükségleteinek kielégítését, az embernek nincs joga ennek a gazdagságnak és változatosságnak a csökkentéséhez

4. Az emberi fajnak jót tenne, ha kisebb számban lenne jelen a Földön, és ez még jobb lenne a többi élőlény számára

5. Az embernek a különböző élő rendszerekbe való beavatkozásának mértéke nem fenntartható, és egyre kevésbe lesz az

6. A helyzet határozott javításához nagymértékű változtatásra van szükség: társadalmi, gazdasági, technológiai és ideológiai változtatásokra

7. Az ideológiai változtatás magában foglalja egy jobb életminőségre, nem pedig magasabb életszínvonalra való törekvést

8. Mindazok, akik az előbbieket elfogadják, felelősek hogy közvetve vagy közvetlenül hozzájáruljanak a szükséges változásokhoz


joanna

Joanna Macy buddhista tanító, közösségfejlesztő aktivista és filozófus civilizációnkat az „ipari növekvés társadalma” névvel illeti. Macy szerint a közeljövő globális változásait tekintve három alternatív forgatókönyv, három körvonalazódik ma az emberekben. Az első elképzelés szerint a korlátlan, folyamatos gazdasági növekedést végtelen ideig fenntarthatjuk, bolygónk erőforrásainak vég nélküli kiaknázásával. Erről az elgondolásról a Burtland jelentés óta tudjuk, hogy korlátlan növekedés egy véges rendszerben nem lehetséges. A második az összeomlás forgatókönyve, melyben a Föld ökoszisztémája „ledobja hátáról” az embert, mely hatalmas károkkal, szenvedéssel járna az egész emberiségre nézve. A harmadik lehetséges út a remény és a felelősségteljes cselekvés útja. A tudatos, és széleskörű változtatásé, mely egy „Életet fenntartó kultúra” felé mutat. Ez a változás jelenleg is több fronton zajlik globálisan: az értékek és életmódok változtatásával, bátor, „frontvonalban” élő cselekvésselmelynek célja hogy csökkentsük Földünk ökológiai és emberi rendszereit ért károkat, és alternatív, élhetőbb struktúrák kialakításával.

Ha úgy érezzük, hogy a világ állapota túl rémséges ahhoz, hogy közelebbről szemügyre vegyük, vagy hogy nem vagyunk képesek megbírkózni a stresszel amit okoz, akkor utat kell találnunk hogy áttörjünk a félelmünkön”. Joanna Macy

Bővebben:

Mélyökológia műhelyek>

Lásd még:

Önkéntes egyszerűség >

Permakultúra >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *